Saarbrücken, Nemecko

Právna veda

Rechtswissenschaft

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: právnické
Kvalifikácie: Staatsexamen
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-saarland.de
Privacy Policy