Greifswald, Nemecko

Betriebswirtschaftslehre

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uni-greifswald.de
Privacy Policy