Greifswald, Nemecko

Psychológia

Psychologie

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: sociálne
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-greifswald.de
Privacy Policy