Freiberg, Nemecko

Betriebswirtschaftslehre für die Ressourcenwirtschaft

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.tu-freiberg.de
Privacy Policy