Darmstadt, Nemecko

Kommunikationsdesign

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Kvalifikácie: Diplom (FH)
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.h-da.de/
Privacy Policy