Stuttgart, Nemecko

Kommunikationsdesign

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.abk-stuttgart.de
Privacy Policy