Saarbrücken, Nemecko

Media Art and Design

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: umelecké
Kvalifikácie: Diplom
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.hbksaar.de
Privacy Policy