Leiria, Portugalsko

Engenharia de computadores e telemática

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: informatické
Kvalifikácie: politécnico
WWW stránka vysokej školy: www.ipleiria.pt
Privacy Policy