štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Viana do Castelo, Portugalsko

Ciências Farmacêuticas

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Kvalifikácie: politécnico
WWW stránka vysokej školy: www.ipvc.pt
Privacy Policy