Praha, Česko

Archivnictví a pomocné vědy historické

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz
Privacy Policy