Praha, Česko

Law and Jurisprudence

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: právnické
Years of study: 5
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz
Privacy Policy