Praha, Česko

Dentistry

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Years of study: 5
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz
Privacy Policy