Olomouc, Česko

Matematika a její aplikace

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: matematické a štatistické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.upol.cz
Privacy Policy