Plzeň, Česko

Právo

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: právnické
Years of study: 5
WWW stránka vysokej školy: www.zcu.cz
Privacy Policy