Ostrava, Česko

Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro střední školy

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: pedagogické
Years of study: 5
WWW stránka vysokej školy: www.osu.cz
Privacy Policy