Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Kresba, grafika

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: umelecké
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.avu.cz

Study in Poland
Privacy Policy