Praha, Česko

Nová média

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.avu.cz
Privacy Policy