Milano, Taliansko

Medicina e chirurgia

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: www.unimi.it
Privacy Policy