Milano, Taliansko

Giurisprudenza

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: právnické
WWW stránka vysokej školy: www.unicatt.it
Privacy Policy