Pisa, Taliansko

Chimica e tecnologia farmaceutiche

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
WWW stránka vysokej školy: www.unipi.it
Privacy Policy