Pisa, Taliansko

Odontoiatria e protesi dentaria

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: www.unipi.it
Privacy Policy