Bari, Taliansko

Medicina e Chirurgia

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: www.uniba.it
Privacy Policy