Palermo, Taliansko

Conservazione e restauro dei beni culturali

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: umelecké
WWW stránka vysokej školy: www.unipa.it
Privacy Policy