Lublin, Poľsko

Veterinárna medicína

Weterynaria

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: up.lublin.pl
Privacy Policy