Vroclav (Wrocław), Poľsko

Veterinárna medicína

Veterinary Medicine

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.upwr.edu.pl
Privacy Policy