Toruň, Poľsko

Psychológia

Psychologia

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.umk.pl
Privacy Policy