Lisabon, Portugalsko

Aeronáutica Militar - Engenharia de Aeródromos

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: universitário
WWW stránka vysokej školy: www.emfa.pt/afa
Privacy Policy