Lisabon, Portugalsko

Ciências Militares Navais - Engenharia Naval, ramo de Mecânica

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: portugalskýJazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: universitário
WWW stránka vysokej školy: www.academiamilitar.pt
Privacy Policy