Brno, Česko

Všeobecné lekárstvo

General Medicine

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Years of study: 6
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz/
Privacy Policy