štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Londýn, Velká Británie

Chémia

Chemistry

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: MSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.kcl.ac.uk
Master of Science (MSci)
 
Privacy Policy