štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Huddersfield, Velká Británie

Forensic and Analytical Science

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: právnické
Kvalifikácie: MSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.hud.ac.uk
Master of Science (MSci)
 
Privacy Policy