Brighton, Velká Británie

Matematika

Mathematics

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: matematické a štatistické
Kvalifikácie: MMath
Študijný systém : denné
Master of Mathematics (MMath)
WWW stránka vysokej školy: www.brighton.ac.uk
Privacy Policy