štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Londýn, Velká Británie

Inžinierske staviteľstvo

Civil Engineering

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: MEng
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.city.ac.uk
Master of Engineering (MEng)
 
Privacy Policy