Edinburgh, Velká Británie

Obchod a právo

Business and Law

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Kvalifikácie: MA
Študijný systém : denné
Master of Arts (MA)
 
WWW stránka vysokej školy: www.ed.ac.uk
Privacy Policy