Edinburgh, Velká Británie

Fyzika

Physics

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: MPhys
Študijný systém : denné
Master of Physics (MPhys)
 
WWW stránka vysokej školy: www.ed.ac.uk
Privacy Policy