štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Glasgow, Velká Británie

Psychológia

Psychology

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: sociálne
Kvalifikácie: MA, MA(SocSci)
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.gla.ac.uk
Master of Arts (MA(SocSci))
 
Privacy Policy