Londýn, Velká Británie

Chémia

Chemistry

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: MChem
Študijný systém : denné
Master in Chemistry (MChem)
 
WWW stránka vysokej školy: www.kingston.ac.uk
Privacy Policy