štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Sheffield, Velká Británie

Geografia

Geography

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: iné
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.shef.ac.uk
Master of Geographical Science (MGeogSCI)
Privacy Policy