Exeter, Velká Británie

Matematika

Mathematics

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: matematické a štatistické
Kvalifikácie: MMath, MSc
Študijný systém : denné
Master of Science (MSci)
 
WWW stránka vysokej školy: www.exeter.ac.uk
Privacy Policy