štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Manchester, Velká Británie

Matematika

Mathematics

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: matematické a štatistické
Kvalifikácie: iné, MMath
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.mmu.ac.uk
Master of Mathematics (MMath)
 
Privacy Policy