štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
St Andrews, Velká Británie

Art History and Biblical Studies

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
Kvalifikácie: MA
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: andrews.ac.uk
Master of Arts (MA)
 
Privacy Policy