Edinburgh, Velká Británie

Fyzioterapia

Physiotherapy

spojený prvý a druhý stupeň
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Kvalifikácie: iné
Študijný systém : denné
Master of Physiotherapy (MPhysio)
WWW stránka vysokej školy: www.qmu.ac.uk
Privacy Policy