Spojený prvý a druhý stupeň

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
Nájdených: 632
en en
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Toruň, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
en en
Toruň, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Białystok, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Štúdium online
Lodž, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: sociálne
Privacy Policy