Spojený prvý a druhý stupeň

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov
jazyk
systém štúdia
druh vysokej školy
status vysokej školy
Nájdených: 25
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Katovice, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Katovice, Poľsko
skupina odborov: humanitní
Privacy Policy