Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov
jazyk
kvalifikácie
druh vysokej školy
status vysokej školy
Nájdených: 14
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: informatické
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: právnické
de de
Linz, Rakúsko
skupina odborov: pedagogické
Privacy Policy