Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Nájdených: 2
de de
Munich (München), Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy