Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
Nájdených: 19
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: sociálne
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: umelecké
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: pedagogické
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: pedagogické
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: informatické
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: pedagogické
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: umelecké
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: jazyk
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: športové, turistické,služba
de de
Siegen, Nemecko
skupina odborov: športové, turistické,služba
Privacy Policy