Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
Nájdených: 18
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: informatické
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Privacy Policy