Spojený prvý a druhý stupeň

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Nájdených: 7
pt pt
Barcelos, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Barcelos, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Barcelos, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Barcelos, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Barcelos, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Barcelos, Portugalsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Privacy Policy